Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ được đưa ra ngay sau đây, liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân người dùng

Việc truy cập trang web, sử dụng trang web Traitimcuagio.com này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và quy định Chính sách Bảo mật này hoặc những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Thông tin chúng tôi thu thập của bạn bao gồm các thông tin cá nhân như: Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ,..mà chúng tôi đưa ra cho bạn sẽ được sử dụng như sau:

Cho phép người dùng truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi;

Phát triển sử dụng sản phẩm và dịch vụ;

Khảo sát mức độ dịch vụ, phản hồi, nghiên cứu, phát triển nội dung;

Tuân thủ quy định của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Những thông tin của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, theo các điều khoản của chúng tôi cũng như bất cứ khi nào bạn có nhu cầu xóa/ thay đổi thông tin của mình. Để làm điều này, hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua email [email protected].

Trân trọng!